20 năm và hiệu quả một phong trào

Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Phong trào đã góp phần xóa khó giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch – đẹp – an toàn, nâng cao hiệu quả các thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở.

“LÀN GIÓ MỚI”

Ngay khi Phong trào được phát động, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào hằng năm; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực BCĐ huyện phát động thi đua cho toàn ngành từ huyện đến cơ sở, trong đó có các chỉ tiêu thi đua cụ thể cho xã, thị trấn thực hiện và các chỉ tiêu thi đua do huyện thực hiện theo từng năm. Bên cạnh đó, hằng năm, sau khi triển khai và tổ chức thực hiện, BCĐ huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra xét công nhận, tái công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện.

Từ Phong trào, nhiều gia đình đã nâng cao ý thức chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo  ở địa phương qua từng năm.

Từ Phong trào, nhiều gia đình đã nâng cao ý thức chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương qua từng năm.

Công tác xây dựng và ban hành các văn bản này đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Phong trào; kịp thời điều chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; cũng như việc tổ chức đăng ký, bình xét, thẩm định công nhận, tái công nhận các danh hiệu trong Phong trào và việc sử dụng, khai thác các thiết chế văn hóa tại cơ sở.

Cùng với công tác xây dựng và ban hành văn bản, BCĐ huyện tổ chức triển khai các văn bản, kế hoạch đến các ban, ngành, đoàn thể liên quan và BCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để việc thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra gắn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đến nay, toàn huyện Châu Thành có 93 cơ sở thờ tự văn hóa, 142 con đường văn hóa, 7 chợ được công nhận văn hóa và 1 công viên văn hóa… Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cấp. Các xã đạt chuẩn Văn hóa đều có nhà văn hóa, phòng đọc sách, sân hoạt động thể thao, đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, để thực hiện Phong trào hiệu quả, từng thành viên BCĐ huyện trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn để theo dõi, giúp cho cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, UBND huyện đã giao cho Thường trực BCĐ huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trực tiếp chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phong trào và báo cáo kết quả về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đặng Văn Hiệp cho biết, có thể nói, Phong trào như thổi “làn gió mới” vào đời sống văn hóa – xã hội. Việc triển khai và tổ chức thực hiện Phong trào giai đoạn 2000 – 2020 trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và được đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là ở các xã nông thôn mới (NTM). Các tiêu chí văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, mỗi năm các tiêu chí văn hóa đều được nâng chất, tái công nhận.

HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO

Sau 20 năm thực hiện Phong trào, khắp các địa phương trong huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh. Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung cốt lõi trong Phong trào, chính vì vậy Phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 100% hộ đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” và có 94,25% trở lên hộ đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 134/134 ấp, khu phố văn hóa được công nhận và tái công nhận danh hiệu Văn hóa.

Công chức văn hóa - xã hội và Đoàn Thanh niên thu gom rác tại các khu di tích.

Công chức văn hóa – xã hội và Đoàn Thanh niên thu gom rác tại các khu di tích.

Toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn Văn hóa NTM và Tân Hiệp được công nhận thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị. Đến nay, huyện đã xây dựng thành công và chuẩn bị ra mắt xã NTM Thạnh Phú. Ước tính đến cuối năm 2020, huyện sẽ xây dựng và công nhận thêm xã Long Định đạt chuẩn NTM, nâng toàn huyện có 19/22 xã đạt chuẩn NTM.

Bà Huỳnh Thị Ánh Vân (ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa) cho biết: “So với 10 năm trước, bây giờ Châu Thành khác xa, đường giao thông xe hơi chạy tới tận nhà, buổi tối đèn đường sáng rực, nhiều hàng quán “mọc” lên, đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Chính quyền quan tâm chăm lo cho từng đối tượng rất chu đáo; từ người nghèo, học sinh đến người già neo đơn, yếu thế ai cũng được ấm no. Xã hội phát triển, người dân cũng nâng cao ý thức trong việc xây dựng môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp và thực hiện nếp sống văn minh trong mỗi gia đình”.

Thật vậy, không khó để nhận ra Phong trào đã tác động tích cực đến các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh huyện. Đồng chí Đặng Văn Hiệp cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, việc thực hiện Phong trào tiếp tục được gắn kết với việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, qua đó tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, tạo động lực để phát triển văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới”.

0/5 (0 Reviews)