Ai Nhớ nhà cho nhớ luôn Góc bùng binh ( Bạn nào biết đang đứng góc nào )

Ai Nhớ nhà cho nhớ luôn

Góc bùng binh ( Bạn nào biết đang đứng góc nào )

Nguồn: Mỹ Tho Picture