Bạn có biết ở Thành phố này còn rất nhiều vẻ đẹp mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc

Bạn có biết ở Thành phố này còn rất nhiều vẻ đẹp mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc trên những nụ cười khi lao động cho cuộc sống.

Nguồn : Intasgram

Nguồn: Mỹ Tho Picture