Bò nướng lá lốt

Bò nướng lá lốt

Bò nướng lá lốt
Bò vò viên
Chả bò
Đồng giá 10.000/ xiên tại xe đồ nướng trên đường Lê Văn Nghề ạ!
Các bạn cứ chạy thấy chỗ nào khói nghi ngút người đứng đông nghịt đích thị là xe đồ nướng này ạ

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và món ănHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em, bàn, ngoài trời và món ănHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và món ăn