Cây xanh phản chiếu mặt hồ Lá đã rơi xuống biết đã qua Thu Thu đã qua Đông lại đ

Cây xanh phản chiếu mặt hồ
Lá đã rơi xuống biết đã qua Thu
Thu đã qua Đông lại đến
Chỉ còn hồ nước lại nhớ bống cây!

Những vần thơ, đã đến một cách tình cờ.!❤
Giếng nước nhỏ nơi mà lá phổi Xanh ở MyTho đấy!?
——————-??
#Ad Sky&N-L

Nguồn: Mỹ Tho Picture