Chiều Chủ Nhật Góc Hùng Vương – Nguyễn Trãi

Chiều Chủ Nhật 

Góc Hùng Vương – Nguyễn Trãi

Chiều Chủ Nhật

Góc Hùng Vương – Nguyễn Trãi

Nguồn: Mỹ Tho Picture