Công Viên Vườn Hoa Lạc Hồng

Công Viên Vườn Hoa Lạc Hồng

P/s: Toà nhà bên trái đến giờ vẫn đẹp mà không được trùng tu …. tiếc quá đang xuống cấp nặng
Nguồn : Internet ( ảnh của 50 năm trước )

Nguồn: Mỹ Tho Picture