Giao ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ngày 26-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và tập huấn về đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì hội nghị.

a

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong 3 ngày 26, 27, 28-10 với những nội dung cần triển khai như: Báo cáo tổng quan tình hình thực hiện chính sách BHYT năm 2019 và 9 tháng năm 2020, cập nhật tình hình tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT; đánh giá công tác thẩm định và thanh quyết toán chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2017 – 2019 cần phải thực hiện trong năm 2020; đánh giá công tác phân bổ và điều hành dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019 – 2020 và định hướng thực hiện những tháng còn lại của năm 2020; đánh giá công tác cung ứng, quản lý, sử dụng, thanh toán chi phí thuốc trong thực hiện chính sách BHYT và những vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới; hướng dẫn thực hiện thanh toán theo quỹ định suất giao cho cơ sở KCB; xây dựng, phân bổ và điều hành dự toán chi KCB BHYT năm 2021 theo hướng đổi mới phương thức thanh toán chi KCB…

a

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng chỉ đạo cần chủ động điều tiết, phân phối đảm bảo nguồn trên cơ sở KCB và quyền lợi của người KCB BHYT, định kỳ hằng tháng cần báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam về tình hình sử dụng kinh phí KCB y tế, đưa ra các giải pháp ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB y tế, giám sát việc thực hiện những quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của bệnh viện đúng theo quy chế của Bộ Y tế nhằm đảm bảo quy trình, hiệu quả KCB cho người tham gia BHYT…

0/5 (0 Reviews)