Góc Nguyễn Trãi – Hùng Vương

Góc Nguyễn Trãi – Hùng Vương

Nguồn: Mỹ Tho Picture