Hờn mày rồi ah BIG C Mỹ Tho Khai Trương 30/04 Khánh Thành 02/09 Dời lại 10/

?Hờn mày rồi ah BIG C Mỹ Tho

Khai Trương 30/04
Khánh Thành 02/09

Dời lại 10/10 = > Giờ Thì 14/11
Ai biết khi nào nè ====> Qua Bến Tre đi xa mệt rùi nha ?❤️❤️❤️

Nguồn: Mỹ Tho Picture