Khi bóng mặt trời chiếu qua, một góc Nhà Thờ đẹp lạ lắm. Mỹ tho có những hàng câ

Khi bóng mặt trời chiếu qua, một góc Nhà Thờ đẹp lạ lắm.❤
Mỹ tho có những hàng cây trên cả thập kỷ !
Hàng cây có những góc đường Nguyễn Trãi và Hùng Vương ?
Khác với Sài Gòn những hàng cây ở đây không chỉ là làm đẹp TP, mà còn Bầu trời Xanh….
———–
#Ad Sky&N-L

Nguồn: Mỹ Tho Picture