Khoảng khắc đáng nhớ….Họ là anh trai và em gái ở trong một nhà

Khoảng khắc đáng nhớ….Họ là anh trai và em gái ở trong một nhà
Bắt gặp Cụ ông – Cụ Bà họ thường đi bộ ở Công viên Lạc Hồng…
—————
#Ad Sky&N-L

Nguồn: Mỹ Tho Picture