Mỹ Tho chào ngày mới P/s: Bạn đừng nói là chưa từng đá cầu nha Khu vực giếng

Mỹ Tho chào ngày mới

P/s: Bạn đừng nói là chưa từng đá cầu nha
?Khu vực giếng nước lớn ????

Nguồn: Mỹ Tho Picture