Ông Đinh Tấn Hoàng đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Đinh Tấn Hoàng đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đai hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí, Ông Đinh Tấn Hoàng đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Huỳnh Thanh Bình được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Thanh Hoàng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025.

vlcsnap-2020-07-29-14h46m42s993

vlcsnap-2020-07-29-14h47m06s044

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Quyền

Đại hội đã thông qua nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với các chỉ tiêu và giải pháp như: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng nông nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

vlcsnap-2020-07-29-14h47m57s578

Ông Đinh Tấn Hoàng – Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Quyền

vlcsnap-2020-07-29-14h47m32s128

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Nguyễn Quyền

Sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân huyện Gò Công Tây tiếp tục ra sức thi đua nhằm hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra, góp phần nâng tầm phát triển toàn diện của huyện Gò Công Tây trong thời gian tới.

                               Kim Lan