Phố xá đông vui vẫn còn rất nhiều mãnh đời cần quan tâm P/s Ai biết chụp góc n

Phố xá đông vui vẫn còn rất nhiều mãnh đời cần quan tâm

P/s Ai biết chụp góc nào ☝?

Nguồn: Mỹ Tho Picture