25 C
My Tho
Thứ Hai, 20 Tháng Chín, 2021
Trang chủ Tags Tiền giang covid 19

Tag: tiền giang covid 19

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 19-9-2021 phát hiện 102 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 19-9-2021 phát hiện 102 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 19-9-2021 phát hiện 102 ca F0 mới trong ngày ✔️ Tp Mỹ Tho tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất trong tỉnh với 48 ca....
Tiền Giang phát hiện 197 F0 mới trong ngày 18/9, Châu Thành số ca mắc trong ngày mới nhiều nhất tỉnhvideo

Tiền Giang phát hiện 197 F0 mới trong ngày 18/9, Châu Thành số ca...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 18-9-2021 phát hiện 197 ca F0 mới trong ngày ✔️ Tính đến 18 giờ ngày 18/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 12.957 ca (Bộ...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 17-9-2021 phát hiện 118 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 17-9-2021 phát hiện 118 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 17-9-2021 phát hiện 118 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Tính đến 18 giờ ngày 17/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 12.760...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 16-9-2021 phát hiện 81 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 16-9-2021 phát hiện 81 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 16-9-2021 phát hiện 81 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Tính đến 18 giờ ngày 16/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 12.642...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 15-9-2021 phát hiện 93 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 15-9-2021 phát hiện 93 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 15-9-2021 phát hiện 93 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Tính đến 18 giờ ngày 15/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 12.561...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 14-9-2021 phát hiện 102 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 14-9-2021 phát hiện 102 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 14-9-2021 phát hiện 102 ca F0 mới trong ngày✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Tính đến 18 giờ ngày 14/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 12.468 ca...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 13-9-2021 phát hiện 161 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 13-9-2021 phát hiện 161 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 13-9-2021 phát hiện 161 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 1.940 mẫu đơn, 4.724 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 12-9-2021 phát hiện 80 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 12-9-2021 phát hiện 80 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 12-9-2021 phát hiện 80 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.453 mẫu đơn, 4.450 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 11-9-2021 phát hiện 147 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 11-9-2021 phát hiện 147 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.124 mẫu đơn, 2.236 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.654 mẫu đơn, 2.547 mẫu gộp, nâng tổng...

GÓC ẢNH MỸ THO