Trưa nay trời đẹp….. Một Thành Phố qua góc máy của khách du lịch Xe ba bánh p

Trưa nay trời đẹp…..
Một Thành Phố qua góc máy của khách du lịch
Xe ba bánh p

Trưa nay trời đẹp…..
Một Thành Phố qua góc máy của khách du lịch
Xe ba bánh phương tiện rất giản dị họ thu mua phế liệu vòng quanh #MyTho

Nguồn : Instagram
—————–
#Ad Sky&N-L

Nguồn: Mỹ Tho Picture