Từ hiệu quả đến nâng chất

Thời gian qua, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo bộ mặt nông thôn, khu dân cư nhiều đổi mới, môi trường cảnh quan sạch đẹp, gia đình hòa thuận hạnh phúc…

Xác định việc triển khai thực hiện Phong trào là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa lành mạnh; đồng thời, giữ gìn phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các thói hư tật xấu, tập quán lạc hậu trong cộng đồng dân cư.

 Nhiều hội thi văn hóa văn nghệ được tổ chức để người dân tham gia.

Nhiều hội thi văn hóa văn nghệ được tổ chức để người dân tham gia.

HIỆU QUẢ

Đồng chí Nguyễn Tuấn Duy, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Gò Công Đông cho biết, Phong trào được triển khai với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy đoàn kết cộng đồng làm nền tảng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung, khu dân cư là địa bàn hoạt động. Từ đó, Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và lâu dài.

Qua 5 năm thực hiện Phong trào trên địa bàn huyện Gò Công Đông đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn luôn được các cấp quan tâm thực hiện. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng về văn hóa, thể thao trên 170 tỷ đồng, bao gồm: Xây dựng Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện; sân vận động huyện; Nhà thi đấu đa năng; xây mới 11 Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, thị trấn; 34 nhà văn hóa liên ấp đạt chuẩn theo quy định và hỗ trợ kinh phí nâng cấp các sân bóng đá hiện có ở các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng 4 sân bóng đá mini, 2 hồ bơi, 3 câu lạc bộ (CLB) thể hình và 13 CLB hát với nhau. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Gò Công Đông còn có 13 CLB bóng chuyền hơi, 3 CLB bóng bàn, 1 CLB cầu lông, 13 CLB bóng đá, 13 CLB bóng chuyền da, 9 CLB võ thuật, 13 CLB cờ tướng… đang hoạt động, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân huyện nhà.

Xác định cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa là trọng tâm, cốt lõi của Phong trào nên thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp của huyện đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đảm bảo công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn. Qua bình xét hằng năm, huyện Gò Công Đông có từ 90% – 95% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

VÀ NÂNG CHẤT

Việc triển khai Phong trào trên địa bàn huyện Gò Công Đông đã mang lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt góp phần vào việc xây dựng thành công 11/11 xã nông thôn mới và Gò Công Đông trở thành huyện nông thôn mới vào tháng 9-2020.

Để thực hiện tốt hơn nữa Phong trào, trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Đông đề ra các giải pháp: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển xã hội; xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp nhằm đạt kết quả cao nhất trong thực hiện Phong trào.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ có phương án để khai thác tốt các thiết chế văn hóa, tránh lãng phí; đồng thời, tiếp tục phát triển nhiều loại hình nghệ thuật để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, đóng góp tích cực vào lĩnh vực văn hóa tại địa phương…

0/5 (0 Reviews)