Tự tin, sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng 3-6, hơn 18.000 ngàn thí sinh của tỉnh Tiền Giang đã đến các phòng thi tại 34 Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 để sinh hoạt quy chế thi.