Tuổi thơ táo bạo.

Tuổi thơ táo bạo.

Ảnh : Kiều Mạnh Thường Quân

Nguồn: Mỹ Tho Picture