Tuyên dương 7 gia đình trẻ tiêu biểu

Chiều 16-10, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2020); tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu và gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2020.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương ôn lại truyền thống 64 năm hình thành và phát triển Hội LHTN Việt Nam.

Qua 64 năm hình thành và phát triển, Hội LHTN Việt Nam luôn vững vàng tiến về phía trước, thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân đã giao phó, khẳng định vai trò trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang từ khi thành lập là Ban Mặt trận thanh niên đến Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1994 – 1999 với gần 40.000 hội viên đã triển khai 5 chương trình gắn với 5 cuộc vận động, phát động phong trào lập thân lập nghiệp, chống mù chữ, chống thất học, tích lũy tiết kiệm…. được đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Đến nay, qua 6 nhiệm kỳ Đại hội đã phát triển được hơn 80.000 hội viên, nhiều chương trình, phong trào đã gắn với thực tiễn của nhiều địa phương, tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả.

Các thanh niên “Tỏa sáng nghị lực Việt” có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang nhận khen thưởng.

 

Dịp này, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tuyên dương 7 gia đình trẻ tiêu biểu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và 8 gương thanh niên “Tỏa sáng nghị lực Việt” có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang.

Các gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ.

 

 Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang trao Bảng tuyên dương cho các gia đình trẻ tiêu biểu.

 

0/5 (0 Reviews)