25 C
My Tho
Chủ Nhật, 19 Tháng Chín, 2021
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 14-9-2021 phát hiện 102 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 14-9-2021 phát hiện 102 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 14-9-2021 phát hiện 102 ca F0 mới trong ngày✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Tính đến 18 giờ ngày 14/9/2021, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh 12.468 ca...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 13-9-2021 phát hiện 161 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 13-9-2021 phát hiện 161 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 13-9-2021 phát hiện 161 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 1.940 mẫu đơn, 4.724 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 12-9-2021 phát hiện 80 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 12-9-2021 phát hiện 80 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 12-9-2021 phát hiện 80 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.453 mẫu đơn, 4.450 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 11-9-2021 phát hiện 147 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 11-9-2021 phát hiện 147 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.124 mẫu đơn, 2.236 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 10-9-2021 phát hiện 156 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR 2.654 mẫu đơn, 2.547 mẫu gộp, nâng tổng...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 9-9-2021 phát hiện 115 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 9-9-2021 phát hiện 115 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 9-9-2021 phát hiện 115 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện 20.191 mẫu test nhanh gộp; xét nghiệm RT-PCR 2.043 mẫu đơn,...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 8-9-2021 phát hiện 171 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 8-9-2021 phát hiện 171 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 8-9-2021 phát hiện 171 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện 30.740 mẫu test nhanh gộp; xét nghiệm RT-PCR 2.372 mẫu đơn,...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 7-9-2021 phát hiện 183 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 7-9-2021 phát hiện 183 ca...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 7-9-2021 phát hiện 183 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện 42.428 mẫu test nhanh gộp; xét nghiệm RT-PCR 1.563 mẫu...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 6-9-2021 phát hiện 234 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 6-9-2021 phát hiện 234 ca...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 6-9-2021 phát hiện 234 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện 41.203 mẫu test nhanh gộp; xét nghiệm RT-PCR 2.232 mẫu...
Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 5/9/2021: phát hiện 133 ca F0 mới trong ngàyvideo

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 5/9/2021: phát hiện 133 ca F0...

Bản tin Covid-19 Tiền Giang mới nhất ngày 5/9/2021: phát hiện 133 ca F0 mới trong ngày ✔️ #Covid19TiềnGiang #CovidTiềnGiang #CậpNhậtCovid19 Trong ngày, thực hiện 41.307 mẫu test nhanh gộp; xét nghiệm RT-PCR 1.519 mẫu đơn,...

GÓC ẢNH MỸ THO